از اینجا می‌توانید همه شرایط و سیاست‌های ما را دانلود کرده و مطالعه نمایید.

اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، لطفاً از طریق info@safely.se

گزارش خسارت /گزارش ادعا به Safely

گزارش ادعا مستقیم به فرم ادعای ما روی لینک زیر کلیک کنید. (SWE)

شرایط کلی

شرایط کلی ما را از بخش زیر دانلود کنید

اطلاعات قبل و بعد از خرید

اطلاعات قبل و بعد از خرید ما را از بخش زیر دانلود کنید (SWE)

برگه اطلاعات محصول

برگه اطلاعات محصول ما را از طریق لینک زیر دانلود کنید (SWE)

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی ما را از طریق لینک زیر دانلود کنید (SWE)