Hur kan en längre sjukskrivning påverka din ekonomi?

En längre sjukskrivning kan bli kännbar för privatekonomin. Det kan innebära att du inte längre har råd att åka på den där efterlängtade resan, eller inte har pengar till att gå ut på restaurang. Blir sjukskrivningen utdragen kan det gå så långt att det blir svårt att få ihop medel till transport, mat och hyra.

 

 

Om du blir sjuk

Första sjukdagen anmäler du sjukfrånvaron till arbetsgivaren. Om du är sjuk i mer än sju dagar krävs ett läkarintyg. Det är arbetsgivaren som betalar sjuklönen de första fjorton dagarna av sjukskrivningen, och sjuklönen motsvarar 80 procent av din vanliga lön.

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar behöver du ett nytt läkarintyg och arbetsgivaren ska sjukanmäla dig hos Försäkringskassan.

 

 

Se över utgifterna och möjlighet till ersättning

Med minskade inkomster så gäller det att se över sina utgifter. Om du vet hur länge du kommer vara sjukskriven så kan du räkna ut hur mycket du måste minska dina utgifter för att klara hushållsekonomin. Om du har haft möjlighet att spara till en buffert, så kan du använda den till dina utgifter under den begränsade perioden. Om du däremot inte vet hur länge du kommer att vara sjukskriven så behövs en noggrannare genomgång av vilka utgifter du har. Dra ner på sådant som inte är absolut nödvändigt och se om det går att skära ytterligare i dina kostnader.
Om du har svårt att betala en räkning, kontakta företaget och se om det går att dela upp betalningen och istället betala mindre summor åt gången tills skulden är betald. I vissa fall kan det även gå att få ner månadskostnaden på till exempel ett abonnemang, eller byta till ett billigare.

 

Du som har lån kan också kontakta din bank eller långivare. Se över lånen för att minska månadskostnaden eller undersök om det går att avstå från att betala av ditt lån under perioden som du är sjukskriven.
För att få en överblick över den ersättning du har rätt till så kan du använda Försäkringskassans tjänst “ersättningskollen”. Ersättningskollen visar bara information om ersättningar från Försäkringskassan och en del ersättningar från arbetsgivaren. Om du har tecknat en sjukförsäkring hos ett fackförbund eller ett försäkringsbolag, så har du möjlighet att få ut ytterligare pengar.

 

 

Försäkring som komplement till sjuklön

Det finns olika typer av försäkringar och det är bra att se över sina försäkringar då och då. Om du inte har någon sjukförsäkring och vet med dig att du skulle ha svårt att klara privatekonomin vid en längre sjukskrivning, så kan det vara dags att teckna en. Man skiljer på privata försäkringar och sådana försäkringar som tillhör en anställning. Försäkringarna är ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan och kan hjälpa dig att klara dina utgifter trots att du är sjukskriven.

 

Safely är ett bolag som erbjuder betalskydd som täcker din avbetalningar om du blir sjuk eller arbetslös. Fundera på vilken ersättning som passar din situation bäst. Tänk också på att det är viktigt att teckna en sjukförsäkring när du fortfarande är frisk.

 

 

 

 

>>Här kan du läsa mer om hur ett Betalskydd fungerar.

Dela:

Relaterade artiklar

Är det tillräckligt med bara A-kassa?
Om man blir av med jobbet...
Läs mer

Västmannagatan 66

113 25 Stockholm

5593100-3310

Frågor om våra försäkringar? 

Kontakta oss:

Mail: info@safely.se

Telefon: 08-121 185 31

Safely Insurance AB. Copyright 2023. All rights reserved.

Safely Insurance AB 5593100-3310. Registrerat hos Bolagsverket.